Piegādes
zonas
Pilsēta, novads, pagastsPiegādes cena
eiro
LV1Rīgas pilsēta15,00-20,00
LV2Baloži, Mārupe, Salaspils, Stopiņi20,00-25,00
LV3Ādaži, Babīte, Carnikava, Garkalne, Ikšķile, Jaunmārupe, Jūrmala Ķekava, Olaine, Ropaži, Vangaži25,00-30,00
LV4Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Daugavpils, Dobele, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Krāslava, Kuldīga,
Liepāja, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Saldus, Saulkrasti, Sigulda, Talsi, Tukums, Valka,
Valmiera, Ventspils
30,00-50,00
LV5Pāreja Latvijas teritorija40,00-60,00
Piegādes LV1, LV2, LV3 zonās tiek veiktas katru dienu - bez brīvdienām.
Piegādes LV4, LV5 zonās tiek veiktas sakaņā ar maršrutu grafiku.
Ekspress piegādes (saņēmēja noteiktā dienā un laikā) LV4 un LV5 zonās - 0,45 EUR par kilometru no nosūtītāja līdz saņēmējam un
atpakaļ.
Piegādes cenas var mainīties atkarībā no kravas izmēra, svara, daudzuma un attāluma līdz saņēmējam
  •  Piegādes cena norādīta līdz kāpņu telpai, mājas vārtiem vai līdz tuvākajam piegādes vietas punktam, kur var piebraukt ar automašīnu
  •  Ja nepieciešama kravas ienešana telpās, vai mēbeļu montāžas darbi Pasūtītājam piesakot piegādi, jābrīdina pārvadātāja dispečers.
  •  Maksa par kravas ienešanu telpās ir no – 5,00 EUR par stāvu, sākot ar pirmo stāvu
  •  Ja kravu iespējams pacelt ar liftu, maksa būs – 10,00 EUR kopā par pirmo un pēdējo stāvu
Piezīme: pārvadātājs nenodrošina lielgabarīta mēbeļu (vai citas kravas) ienešanu mājoklī šādos gadījumos:

– šauras kāpnes
– neatbilstoši durvju izmēri
– dzīvokļa plānojuma un iekārtojuma īpatnības

Šādos gadījumos, pārvadātāja pārstāvis sazinās ar Pasūtītāju un izvērtējot konkrēto situāciju, puses vienojas par tālāko rīcību.

  • Piegādēm Jūrmalas pilsētā laika posmā no 1.apriļa līdz 30. septembrim piegādes cenai papildus tiek pieskaitīta iebraukšanasmaksa pilsētā – 2 eiro.
0